The Kimberley Prospector

Kimberley

Suid-Afrika se mees gevorderde satelliet nou in ruimte

Michael Hawthorne

‘n Satelliet wat deur Suid-Afrikaanse ingenieurs ontwerp is, kan inligting oor komende natuurrampe voorspel.

(RSS generated with FetchRss)

Read more: Suid-Afrika se mees gevorderde satelliet nou in ruimte

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: